Osobní trénink

Trénink vedený osobním trenérem je všeobecně nejúčinnější forma cvičení k dosažení cíle!

Osobní trénink trvá 60 minut. Během tréninku trenér učí klienta správně cvičit (správné držení těla, volba cviku, provedení cviku, volba zátěže apod.) Dle požadavků klienta a jeho zdravotního stavu se poté sestavuje tréninkový plán (trénink silový, objemový, rýsovací, redukční). Během tréninku se může cvičit s vlastní váhou klienta, tzv. funkční trénink nebo typem kruhového tréninku s různými pomůckami a dalším vybavením studia (např. TRX, Kettbell, velký míč apod.).

Osobní trénink se doporučuje všem začátečníkům a dále klientům, kteří mají špatné pohybové návyky v oblasti posilování a také pro klienty, kteří chtějí vedený trénink.

Co takový trenér nabízí a co je vlastně jeho profese?

Každý, kdo chce dosáhnout zlepšení výkonu, zdokonalení techniky či jiných cílů ve sportovním odvětví, ale i v běžném životě, se neobejde bez osoby, která by ho vedla a pomáhala mu rozvíjet jeho potenciál a dosáhnout vlastní stanovený cíl. Takovou osobou je právě trenér. Je to „odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník, může být i kvalifikovaný různými školeními, který vede sportovcův (klientův) tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek každého svěřence. Trenér vykonává v rámci své profese celou řadu úkolů a činností. Práce trenéra je do jisté míry i profesí pedagogickou. Trénování je specifickým edukačním procesem. Trenéři vedou sportovce i klienty ke zvládnutí technických i taktických prvků, jsou schopni řídit a upravovat proces, který vede k nejlepšímu výkonu při soutěži, ale dokáží změnit životní styl obyčejného klienta.

 

Zaujala Vás možnost spolupráce s osobním trenérem?

Kontaktujte nás, domluvíme si osobní schůzku a naplánujeme společně cestu k Vašemu cíli.

Jsme tady pro Vás.

Denisa Ozdobinski 

Roman Gemrot