Všeobecná pravidla a podmínky studia

Čestné prohlášení o testování před návštěvou a vstupem do studia ONE2ONE

 

Dle nařízení vlády ČR všichni klienti, kteří vstupují a pobývají v prostoru našeho studia, musí splnit jednu z podmínek testování.

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Čestně prohlašuji a jsem si zároveň vědom, 

že před každou návštěvou studia ONE2ONE (ať už se jedná o kurz, open class, individuální trénink nebo pouze doprovod nezletilého dítěte), jsem podstoupil-a testování na Covid 19 dle výše uvedených možností testování, a přicházím na lekci nebo individuální trénink, pouze s negativním výsledkem a platným potvrzením.

Dále se vstupem do studia čestně prohlašuji, že jsem si vědom případných následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé či neúplné údaje a také jsme seznámen s pravidly provozu studia dle obsahu uvedeného na webových stránkách www.one2onestudio.cz a rezervačního systému www.one2onestudio.isportsystem.cz

V případě jakýchkoliv změn týkajících se těchto okolností, neprodleně kontaktujte provozovatele studia.

Děkujeme za dodržování uvedených aktuálních nařízení a pravidel studia ONE2ONE.

 

Účastník (klient) lekcí, kurzů nebo individuálních tréninků studia ONE2ONE.

 • je starší 18-ti let a v případě mladšího věku je nutné, aby veškerou odpovědnost vyřizovali rodiče nezletilého (týká se například první návštěvy, registrace a následný průběh práce v našem rezervačním systému, řešení náhradních lekcí apod.)
 • je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobrém zdravotním stavu, který mu nebrání nebo by ho omezoval při cvičení. Za nezletilé zodpovídají rodiče a v případě jakýchkoliv potíží musí informovat provozovatele, popřípadě se poradit, zda je cvičení pro nezletilého vyhovující.
 • vzdává se práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé během doby strávené ve studiu.
 • souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli studia ONE2ONE jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou.
 • při provádění nové registrace v rezervačním systému se tímto seznamuje s pravidly a následně si je vědom veškerých bodů před uzavřením registrace.

Rozvrh a jeho platnost.

 • aktuální rozvrh najdete uvedený v našem rezervačním systému.
 • doba platnosti rozvrhu je stanovena vždy s uvedeným obdobím pravidelných kurzů, popřípadě není li uvedeno jinak.

Rezervace, platby a storno jednorázových lekcí.

 • jednorázový vstup na open class lekci je možné vytvořit přes rezervační systém a uhradit pouze platbou převodem.
 • podmínek a zaznamená tuto skutečnost a to z důvodu, že již nevzniká možnost využít lekci platícím klientem 
 • na uhrazené jednorázové vstupy předem se nevztahuje možnost odhlášení 24 hodin předem ani možnost využití náhradní lekce
 • jednorázové vstupy nejsou přenosné ani běžně prodejné mezi klienty, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia a klientem.

Rezervace, platby a storno permanentek.

 • zvýhodněné vstupy (permanentky) na otevřené lekce Vám nabízí možnost rezervací vybraných lekcí na určitou dobu dopředu v daném počtu zakoupených vstupů v rezervačním systému
 • zrušení rezervované lekce je možné 24 hodin předem kdykoliv v době platnosti
 • takto zrušená lekce je vždy vratná a je možné lekci využít v náhradním termínu
 • lekce nezrušené 24 hodin se započítávají jako proběhlé 
 • permanentky nejsou přenosné ani běžně prodejné mezi klienty, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia a klientem.

Rezervace, platby a storno pravidelných kurzů.

 • kurzy se vždy hradí dle pravidel rezervačního systému a to od provedení rezervace kurzu nejpozději do jednoho týdne pouze bankovním převodem.
 • při překážkách vzniklých ze strany klienta, které mu zabraňují v řádné docházce, nevzniká nárok na vrácení peněz uhrazených kurzů
 • pokud klient nemůže pokračovat v kurzu, nevzniká nárok na vrácení peněz (viz výše), ale v takovém případě je možné najít za sebe náhradníka v dané pokročilosti. O takové náhradě rozhodne provozovatel studia, který posoudí, zda náhradník opravdu dosahuje dané pokročilosti.
 • kurzy nejsou přenosné ani běžně prodejné mezi klienty, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia a klientem.
 • v případě, že by došlo během uhrazeného kurzu v daném období k náhlému ukončení spolupráce s lektorem, který kurz vede, vyhrazujeme si právo na okamžité řešení takové situace náhradním kvalifikovaným lektorem, který odvede zbytek lekcí z kurzu. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz uhrazeného kurzu.

Náhrada lekcí z pravidelných kurzů

 • v rámci celého kurzu je možná náhrada dvou lekcí, vždy v případě odhlášení lekce 24 hodin předem.
 • odhlášenou lekci je možné využít pouze na open class lekcích dle rozvrhu.
 • v případě, že se na náhradní lekci nemůžete dostavit, je možné si opět lekci odhlásit 24 hodin a využít jiný termín.
 • Náhrada lekcí může probíhat pouze v době trvání aktuálního kurzu a to od data začátku do data ukončení kurzu. V případě, že si náhradní lekce nevyčerpáte s datem platnosti období kurzu, lekce Vám propadnou.
 • V případě, že nemáte zakoupený celý kurz, ale pouze část kurzu, nevzniká možnost náhradních lekcí.
 • Náhradní lekce je možné využít 2x také v kurzech pro děti a juniory. V systému, kde rezervujete kurzy, si vyberete termín, kdy se dítě nedostaví ( nejpozději však 24h předem ), lekci odhlásíte a budete ji mít připravenou k náhradě. V kurzech, které jsou označeny pro děti a juniory, lekci můžete uplatnit. V případě, že tam bude volné místo.
  Proto Vás žádáme, abyste Vaše dítě odhlašovali, pokud se nedostaví a tím uvolnili místo pro případnou náhradu někoho jiného

Rezervace, platby a storno individuálních tréninků.

 • jednorázový individuální trénink je nutné uhradit vždy předem zasláním platby bankovním převodem, pokud není dohodnuto s trenérem jinak.
 • rezervace termínu individuálních tréninků je vždy po dohodě s trenérem osobně
 • zrušení individuálního tréninku je možné 24 hodin předem. Takto nezrušený trénink se započítává jako proběhlý a nevzniká nárok na jeho náhradu, pokud není dohodnuto s trénérem jinak.
 • při překážkách vzniklých ze strany klienta, které mu zabraňují v řádné docházce, nevzniká nárok na vrácení peněz individuálních tréninků
 • individuální tréninky nejsou přenosné ani běžně prodejné mezi klienty, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia, trenérem a klientem.

Storno v ostatních případech.

 • uskutečněné platby za taneční semináře, workshopy a jiné akce (například focení) se nevrací. Možnost je však poslat místo sebe náhradníka po dohodě mezi provozovatelem a klientem.

Platnost kurzů, permanentek a individuálních tréninků.

 • všechny zakoupené kurzy a permanentky mají platnost vždy pouze v průběhu vypsaného výukového období pravidelných kurzů a nejsou přenosné do dalšího období
 • individuální tréninky mají dobu platnosti stanovenou trenérem počínaje datem zakoupení individuálních tréninků
 • nevyčerpané tréninky uplynutím této doby propadají

Jiné a důležité informace:

 • ve dnech státních svátků kurzy, lekce a individuální tréninky neprobíhají!
 • v případě zdravotních či jiných komplikací, které by Vám ztěžovaly uhrazené kurzy, permanentky nebo individuální tréninky navštěvovat, nás ihned kontaktujte.
 • Po doložení potvrzení od lékaře, popřípadě potvrzení jiného, např. vystavení potvrzení zaměstnavatele o změně vykonávání práce v jiném městě, změna trvalého bydliště, Vám bude nabídnuta možnost řešit takto vzniklou situaci. V případě běžných zdravotních problémů jakými jsou (virózy, chřipkové onemocnění, angíny apod.) a to v případě nevystavené pracovní neschopnosti, nevzniká nárok na prodloužení doby platnosti ani vrácení uhrazených lekcí nebo individuálních tréninků! Stejně tak se to týká i zkouškových období studentů!
 • v případě zjištění těhotenství nás ihned informujte a doložte potvrzení od lékaře s doporučením, jak můžete dále vykonávat vybranou aktivitu v našem studiu.
 • v případě neúčasti lektora na lekci dle předem stanoveného rozvrhu kurzů, ale i open class z důvodu například onemocnění, si vyhrazujeme právo na adekvátní náhradu, aby lekce proběhla bez jejího zrušení.
 • vyhrazujeme si právo na zrušení individuálního tréninku v případě vážných důvodu s možností náhradního tréninku v co nejbližším termínu nebo nabídneme adekvátní náhradu, aby individuální trénink proběhl bez jeho zrušení.
 • v případě jakékoliv nenadálé události jako je např. nouzový stav, kdy je potřeba přerušit provoz studia, nevzniká nárok na vracení peněz. V takovém případě provozovatel nabídne adekvátní řešení k vyčerpání lekcí a doba platnosti se posune o dobu uzavření studia.

Pořádek a čistota ve studiu

 • před vstupem do studia Vás žádáme o důkladné očištění obuvi a to obzvlášť v zimním období (oklepáním obuvi o venkovní rošt) aby nedocházelo k přenášení nečistot přímo do studia na koberec.
 • obuv si odkládejte do botníku. Jde nám především o čistotu v prostorech studia, aby nedocházelo k dalšímu roznášení nečistot.
 • všechny věci si odkládejte v šatně do skříňky a zamykejte.
 • nenoste na sál tašky, kabely, kabelky apod. vše si nechávejte uzamčené ve skříňce a to z bezpečnostních důvodů (možné zakopnutí).
 • klíč od skříňky si pečlivě hlídejte a neztraťte, v případě ztráty Vám může být naúčtována případná výměna zámku.
 • osobní věci jako jsou (mobilní telefony, šperky, peníze apod.) si ponechejte u sebe a odkládejte na místa k tomu určená v sále v blízkosti svého dohledu (pro tyto osobní věci můžete využít i zvýšená okna)
 • ostatní věci (nápoje, magnesia, ručníky apod.) si nechávejte u sebe a odkládejte na místě, kde trénujete.
 • za odložené osobní věci mimo dosah Vašeho dohledu neručíme!
 • nápoje si můžete nosit vlastní, ale pouze v uzavřených plastových lahvích. Je zakázáno používat skleněné láhve nebo jakékoliv nápoje otevřené. Jde nám o bezpečnost (rozbití láhve, kluzká podlaha apod.)
 • Za odložené osobní věci mimo dosah Vašeho dohledu neručíme!
 • mobilní telefony si vypínejte nebo dejte do režimu tichý, nerušte lekci vyzváněním ani hovory.
 • udržujte ve studiu čistotu a pořádek, nezapomínejte i na zhasínání v šatnách a zavírání dveří v případě, že odcházíte na sál (lekci/trénink) poslední.
 • po ukončení lekce/tréninku si po sobě vyčistěte tyč a při používání podložek pokládejte pod sebe své ručníky!

Ostatní informace

 • vždy informujte o zdravotních potížích Vašeho lektora nebo trenéra!
 • pořizování písemných, fotografických, audio a videozáznamů je povoleno pouze se souhlasem lektora nebo trenéra.
 • lektor/trenér může využít svého práva vyloučit z lekce (kurzu) účastníka, který porušuje opakovaně výše uvedená pravidla nebo jedná v rozporu se zásadami slušného chování. Tímto nevzniká ani nárok na vrácení peněz nebo náhrady lekce (kurzu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zakoupením kurzů, permanetnek, individuálních tréninků, workshopů či jiných aktivit se zavazujete dodržovat všeobecné pravidla studia. Dále se zavazujete řídit se pokyny kvalifikovaných lektorů a trenéra. Stvrzujete tímto i to, že se účastníte všech zmiňovaných aktivit na vlastní nebezpečí. Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda jsou pro Vás aktivity našeho studia nebo cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, individuálního tréninku nebo jiné aktivitě.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených všeobecných informací a pravidel!