Pole Dance pro juniory

Kurzy Pole Dance pro dívky ve věku od 12 do 17 let je rozdělený do úrovní od úplných začátečníků až po pokročilé. 

Chcete li se k nám přidat, pak jen stačí požádat rodiče o svolení a rozkliknout

REZERVAČNÍ SYSTÉM kde najdete více informací a přehled volných míst na kurzech. 

Pokročilost L1 

Kurz pro všechny dívky, které mají zájem začít s Pole Dance. Jde o výuku od úplných základů, protahování i posilování. Dívky se seznamují s Pole Dance a učí se také pohybové průpravě. 

Pokročilost L2

Je pro mírně pokročilé, které se Pole Dance věnují a mají za sebou základní výuku. Obtížnost jednotlivých prvků, ale také kombinace a přechody je možné přizpůsobit dle dovedností jednotlivých dívek. Dívky, které Pole Dance nadchne mají jedinečnou možnost připravovat se na různé soutěže a získávat tak další zkušenosti.

Pokročilost L3

Je již pro mírně pokročilé, které se Pole Dance věnují a mají za sebou základní a mírně pokročilou výuku. Fyzická zdatnost se může trochu odlišovat u jednotlivých dívek, ale je nutné, aby již byly samostatné v základních invertech, tedy prvcích na tyči hlavou dolů bez dopomoci lektorky. Obtížnost jednotlivých prvků, ale také kombinace a přechody je možné přizpůsobit dle dovedností jednotlivých dívek. Dívky, které Pole Dance nadchne mají jedinečnou možnost připravovat se na různé soutěže a získávat tak další zkušenosti.

Pokročilost L3+

Je již pro středně pokročilé a více, které se Pole Dance věnují delší dobu. Fyzická zdatnost se může trochu odlišovat u jednotlivých dívek, ale je nutné, aby již byly samostatné v invertech, tedy prvcích na tyči hlavou dolů a byly silově zdatnější.Obtížnost jednotlivých prvků, ale také kombinace a přechody je možné přizpůsobit dle dovedností jednotlivých dívek. Dívky, které Pole Dance nadchne mají jedinečnou možnost připravovat se na různé soutěže a získávat tak další zkušenosti.

Kurz je vedený profesionálním a velice zkušeným trenérem a školícím lekterom Pole Dance Academy.