PŘED VSTUPEM DO STUDIA

03.01.2022
Dle nařízení vlády ČR před vstupem do studia..
PŘED VSTUPEM DO STUDIA

Dle nařízení vlády ČR od 26.11.2021 do odvolání, všichni klienti, před vstupem do prostoru našeho studia, musí splnit jednu z podmínek a prokázat se potvrzením. 

SPORTOVNÍ AKTIVITA / pro děti do 12 let

  • Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

SPORTOVNÍ AKTIVITA / pro mládež od 12 do 18 let

  • Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin.

SPORTOVNÍ AKTIVITA / nad 18 let

  • Účastnící pohybových aktivit nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo prodělanou nemocí. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.

Čestně prohlašuji a jsem si zároveň vědom, 

že před každou návštěvou studia ONE2ONE (ať už se jedná o kurz, open class, individuální trénink nebo pouze doprovod nezletilého dítěte), jsem podstoupil-a jednu z výše uvedených možností. 

Dále se vstupem do studia čestně prohlašuji, že jsem si vědom případných následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé či neúplné údaje a také jsme seznámen s pravidly provozu studia dle obsahu uvedeného na webových stránkách www.one2onestudio.cz a rezervačního systému www.one2onestudio.isportsystem.cz

V případě jakýchkoliv změn týkajících se těchto okolností, neprodleně kontaktujte provozovatele studia.

Děkujeme za dodržování uvedených aktuálních nařízení a pravidel studia ONE2ONE.