ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A PRAVIDLA TESTOVÁNÍ

03.09.2021
Jednou z podmínek spuštění provozu, bude testování a čestné prohlášení o negativním výsledku po testování.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A PRAVIDLA TESTOVÁNÍ

Čestné prohlášení o testování před návštěvou a vstupem do studia ONE2ONE

Dle nařízení vlády ČR všichni klienti, kteří vstupují a pobývají v prostoru našeho studia, musí splnit jednu z podmínek testování.

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
  • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
  • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Čestně prohlašuji a jsem si zároveň vědom, 

že před každou návštěvou studia ONE2ONE (ať už se jedná o kurz, open class, individuální trénink nebo pouze doprovod nezletilého dítěte), jsem podstoupil-a testování na Covid 19 dle výše uvedených možností testování, a přicházím na lekci nebo individuální trénink, pouze s negativním výsledkem a platným potvrzením.

Dále se vstupem do studia čestně prohlašuji, že jsem si vědom případných následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé či neúplné údaje a také jsme seznámen s pravidly provozu studia dle obsahu uvedeného na webových stránkách www.one2onestudio.cz a rezervačního systému www.one2onestudio.isportsystem.cz

V případě jakýchkoliv změn týkajících se těchto okolností, neprodleně kontaktujte provozovatele studia.

Děkujeme za dodržování uvedených aktuálních nařízení a pravidel studia ONE2ONE.