ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

20.05.2021
Jednou z podmínek spuštění provozu, bude testování a čestné prohlášení o negativním výsledku po testování.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení o testování před návštěvou a vstupem do studia ONE2ONE

Dle nařízení vlády ČR všichni klienti, kteří vstupují a pobývají v prostoru našeho studia, musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. 

Čestně prohlašuji a jsem si zároveň vědom, 

že před každou návštěvou studia ONE2ONE (ať už se jedná o kurz, open class, individuální trénink nebo pouze doprovod nezletilého dítěte), jsem podstoupil-a testování na Covid 19 dle výše uvedených možností testování, a přicházím na lekci nebo individuální trénink, pouze s negativním výsledkem a platným potvrzením.

Dále se vstupem do studia čestně prohlašuji, že jsem si vědom případných následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé či neúplné údaje a také jsme seznámen s pravidly provozu studia dle obsahu uvedeného na webových stránkách www.one2onestudio.cz a rezervačního systému www.one2onestudio.isportsystem.cz

V případě jakýchkoliv změn týkajících se těchto okolností, neprodleně kontaktujte provozovatele studia.

Děkujeme za dodržování uvedených aktuálních nařízení a pravidel studia ONE2ONE.